Garantim...

En aquest apartat, volem que visualitzi una mostra de totes les garanties que oferim en el moment de contractar els nostres serveis i en cadascuna de les feines encomanades.

És per això que, amb el compromís de ser molt transparents amb les tasques que fem, podem donar garantia que ens hem format i oferim al client quants certificats siguin necessaris per a la seva tranquil·litat.

Formació en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.

Curs de 60 hores de recurs preventiu.
Curs 14+6 hores.
Curs de 10 hores de personal directiu. 2on.cicle.
Curs de 6 hores específiques d'electricitat. 2on.cicle.
Curs treballs en alçada segons estàndard TELCO I i TELCO II
Curs en treball verticals.
Curs en treballs confinats, segons estàndard TELCO
Curs PEMP.
Curs d'instal·lador/manteniment de línies de vida Papillón® Gamesystem®
Implantació de la norma ISO 9001:2015
Curs Risc Elèctric segons R.D. 614/2001 i estàndard TELCO
Certificat en la implantació de la norma OHSAS 18001:2007 (Nova ISO 45001), en matèria de Prevenció de Riscos Laborals.
Certificat: Instal·lació d'ancoratges, per Hilti ESPAÑOLA, S.A.

Acreditacions.

Instal·lador/manteniment anticaigudes Papillón­® de Gamesystem®.
Instal·lador d'equips de telecomunicacions. Cat.B, D. RITC 17/22549.
Instal·lador d'electricitat. Cat BT Especialista. RASIC 17/26091.
Instal·lador d'electricitat AT.1 RASIC 17/26091
Instal·lador d'equips anti-incendis. Cat.I-RECI. RASIC 17/26091.
Instal·lador/manteniment d'equips a pressió. Cat.EIP-2. RASIC 17/26091.
Reparador d'equips a pressió. Cat.ERP-2. RASIC 17/26091.
Treballs i maneig PEMP.
Treballs en alçada, verticals i confinats.
Transportista de residus NIMA 1700086413 T-5761.
Assegurança de responsabilitat civil de 1.200.000 €.
Sistema de gestió PRL OHSAS:18001 i 2007.

Habilitació empresa.

Instal·lador de baixa tensió. Categoria: Especialista. Nº de registre/Rasic 17/26091.
Instal·lador Alta Tensió Nº de registre/Rasic 17/26091.
Instal·lador de sistemes I-RECI. Nº de registre/Rasic 17/26091.
Instal·lador/reparador d'aparells a pressió EIP i ERP, nivell 2. Nº de registre/Rasic 17/26091.
Instal·lador de sistemes de telecomunicacions tipus B i D. Nº de registre/Ritc 22549.

Tens algun dubte o vols fer-nos una consulta?

Open chat
1
¿Te podemos ayudar?
¡Hola!
¿Podemos ayudarte?
Powered by