Experiència

Des de 2006...

Compta amb l'experiència de tot un equip.

 

Experts amb la nostra matèria.

 

Ajustant-nos al pressupost aprovat.

 

Seguint un calendari de tasques.

 

Finalitzant la feina dintre de les dates previstes.

 

Donant resposta al client a tot el que necessiti.

Què oferim?

Electricitat

Solucions elèctriques en diferents tipus d'instal·lacions.

Instal·lacions elèctriques d'Alta i Baixa Tensió, Alterna i contínua AC/DC.    
Instal·lacions radio elèctriques.    
Distribució en C.A. i C.C. per C.E.    
Revisions segons R.D. 842/2004.    
Auditories energètiques.    
Compensació energia reactiva.    

Treballs en alçada i verticals

Treballs de gran format i grans obres, especialitzats amb telecomunicacions.

Abalisaments aeronàutics, torres i màstils. Especialistes en Ones mitges i Curtes (A.M.)    
Montatges de ferratges i suports per a S.S.R.R.    
Col·locació de paràboles i sectors.    
Instal·lació, revisió i manteniment de sistemes anti caigudes Gamesystem®.    
Pintat de torres i màstils.    

Infraestructures

Gestions municipals, autonòmiques i/o estatals.    
Projectes per a llicències d'activitat, ambientals, electricitat, telecomunicacions...    
Adequació a les normatives municipals per a llicències d'activitat.    
Instal·lació i manteniment de sistemes de detecció anti incendis.    
Fabricació de ferratges i suports per ampliació de RRU's i/o equips addicionals.    

Open chat
1
¿Te podemos ayudar?
¡Hola!
¿Podemos ayudarte?
Powered by