Avís legal i política de privacitat.

Darrera actualització: 18 d'abril de 2018.

Considerem que la privacitat dels nostres clients i usuaris ha de ser primordial. És per això apliquem una política de transparència a tots els nostres processos perquè els usuaris estiguin sempre informats i tinguin control sobre la seva privacitat.

Li preguem que llegeixi atentament cada un d'aquests termes que pretenen regular l'accés i ús, i en general, la relació entre aquest web i els usuaris d'aquest.

 

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

En compliment del Capítol II de la llei 34/2002, LSSICE, i de l'art. 13.1a del Reglament (UE) 2016/679 l'informem que aquesta pàgina web és propietat de Xavier Hostench Ortiz, d'ara endavant HOSTENCH ORTIZ, S.L.:

 • ADREÇA: Escoles, 53, 17160 Anglès, GIRONA
 • CIF: B17915430
 • TELÈFON: 637 166 267
 • ELECTRÒNICA: info@hostench.net

HOSTENCH ORTIZ, S.L. garanteix el respecte de les garanties, normes i procediments que preveu l'ordenament jurídic per protegir els drets a la intimitat personal i familiar i la protecció de dades personals.

Als efectes del que preveu la Llei Orgànica de Protecció de Dades 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal HOSTENCH ORTIZ, S.L., l'informa que les dades que vostè voluntàriament facilita seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal, declarat a l'Agència de Protecció de Dades. Aquest fitxer té implementades totes les mesures de seguretat requerides per la normativa.

 

Delegat de Protecció de dades

D'acord al Reglament (UE) 2016/679 del parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 HOSTENCH ORTIZ, S.L. informa els interessats que no té obligació de designar un delegat de Protecció de Dades.

No obstant això HOSTENCH ORTIZ, S.L. disposa d'un equip encarregat de garantir el compliment de la normativa sobre protecció de dades personals així com informar i assessorar els interessats i cooperar amb l'autoritat de control.

 

Com obtenim les seves dades

Com a usuari vostè ens proporciona dades personals a través de les següents vies:

 • En accedir als nostres serveis, web i plataforma.
 • Quan vostè es comunica o contacta activament amb nosaltres a través del web, les nostres xarxes socials o per correu electrònic.
 • Quan vostè interactua a través del lloc web permetent l'ús de cookies.

 

Aquesta informació es recull per poder oferir els nostres productes i serveis d'acord amb els seus interessos, intentant sempre millorar la seva experiència com a usuari.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. elabora un perfil comercial d'acord amb la informació que vostè ens facilita. No es prendran decisions automatitzades d'acord amb aquest perfil.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. demanarà únicament aquelles dades, adequades, pertinents i limitats al necessari per a la prestació dels nostres serveis.

 

Per a què farem servir les seves dades?

Utilitzarem les seves dades per a:

 • Oferir serveis, posar-nos en contacte amb vostè en relació amb els serveis que sol·liciti, la participació en processos de selecció de personal, confecció d'estadístiques, oferir promocions, actualitzar els nostres registres i per recomanar alguns productes o serveis que poden ser del seu interès.

 

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals que vostè ens proporciona es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil i mentre no sol·liciti la seva supressió de manera indefinida, a excepció que ens sol·liciti la seva supressió explícitament.

Podrem conservar la seva informació personal fins i tot després de finalitzar aquesta necessitat si fos necessari per complir amb alguna obligació legal, les dades romandrien bloquejats el temps necessari per complir el període marcat per la llei per procedir després a la seva eliminació.

 

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades està fundada en l'obtenció del seu consentiment, d'acord a l'article 6.1a del Reglament (UE) 2016/679.

 

Destinataris

Vostè com a usuari, autoritza a HOSTENCH ORTIZ, S.L. a formalitzar, en cada cas, els contractes d'encàrrec del tractament de dades que siguin necessaris per a realitzar el servei que vostè ens ha encomanat.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. comprova que tots els encarregats de tractament amb què treballa compleixen les seves polítiques de seguretat, mantenen els nivells de seguretat i les mesures tècniques imposats per la normativa i segueixen les seves instruccions en la prestació i correcte desenvolupament dels serveis per als quals són contractats.

En concret els serveis externs que podran tenir accés a les seves dades sota les condicions abans disposades són els següents:

 

 • OVH Technologies, com a servei d'allotjament.

 

HOSTENCH ORTIZ, S.L. pot compartir la seva informació amb alguna organització situada als EUA:

 

 • Dropbox, Evernote, Google Drive, One Drive com a servei d'emmagatzematge de dades.
 • Zoho, com a programari de CRM.
 • Mailchimp, com a programari de newsletter mitjançant mails.

 

Per poder garantir el nivell de protecció exigit pel RGPD aquesta organització ha declarat davant el Departament de Comerç dels Estats Units la seva adhesió als Principis de l'Escut de Privacitat. Per obtenir més informació sobre els principis de l'Escut de Privacitat, feu clic AQUÍ.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. no llogarà ni vendrà informació personal ni compartirà la seva informació personal amb cap anunciant ni amb xarxes d'anuncis per a publicitat sense el seu permís explícit.

L'ús dels serveis disponibles en aquesta web per menors d'edat exigeix ​​que aquests hagin obtingut prèviament autorització dels seus pares, tutors o representants legals, els quals tindran la consideració de responsables legals per a qualsevol acte realitzat pels menors a càrrec seu.

Els representants legals de les persones menors d'edat tenen plena responsabilitat en l'accés a continguts i serveis d'internet per aquests menors, Per a això disposen de programes informàtics i eines de bloqueig i filtre en l'accés a continguts o llocs web no apropiats per a menors.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. proporcionarà informació a tercers quan ho exigeixi una llei, una citació o un procediment judicial. No obstant això, en el cas de ser cedits es produiria una informació prèvia al lliurament.

 

Seguretat de les Dades

HOSTENCH ORTIZ, S.L. aplica les mesures tècniques i organitzatives apropiades per proporcionar un nivell de seguretat adequat al risc, garantint la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les seves dades.

 

Consells de Navegació

Comproveu que el servidor al qual es connecta està situat en el domini correcte, fins i tot quan s'utilitzin enllaços emmagatzemats en favorits.

No utilitzeu adreces web (URL) o enllaços rebuts per missatgeria electrònica (correu, sms, etc.) en els quals se sol·liciti realitzar alguna gestió amb les seves dades personals.

Escriviu directament les direccions dels llocs web als quals voleu connectar.

 

Quins drets té vostè respecte a les dades que ens facilita?

Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si en HOSTENCH ORTIZ, S.L. estem tractant les dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s'escau a sol·licitar la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. HOSTENCH ORTIZ, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o en l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades així com a retirar el consentiment per al seu tractament en qualsevol moment.

Vostè pot exercir els seus drets contactant amb HOSTENCH ORTIZ, S.L., per mitjà de les dades de contacte que s'esmenten amb anterioritat, indicant com assumpte "LOPD, Drets" i adjuntant fotocòpia del seu document nacional d'identitat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret.

Vostè té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control.

 

Quines obligacions té vostè respecte a les dades que ens facilita?

Vostè com a propietari de les seves dades, ha de garantir la veracitat dels mateixos i es compromet a comunicar qualsevol canvi que es produeixi sobre ells.

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els productes i serveis de HOSTENCH ORTIZ, S.L.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació dels productes i serveis del lloc web.

Com a usuari vostè es compromet a què la informació facilitada a HOSTENCH ORTIZ, S.L. sobre terceres persones ha estat demanada d'acord amb la normativa vigent i havent recaptat el consentiment del titular de les dades.

Com a usuari d'aquest web es compromet a utilitzar el web, els serveis, els continguts i aquest avís legal de conformitat amb la llei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

Vostè es compromet a no realitzar activitats publicitàries, promocionals o d'explotació comercial a través del web, ni utilitzar els continguts i, en particular, la informació obtinguda a través del Portal per remetre publicitat, enviar missatges amb fins de venda directa o amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.

Aquest web pot contenir enllaços a llocs web de tercers, les polítiques de privacitat són alienes a HOSTENCH ORTIZ, S.L., en accedir a aquests llocs web vostè ha de decidir si accepta les seves polítiques de privacitat i de cookies.

El present AVÍS LEGAL s'actualitzarà periòdicament, de manera que resultaran aplicables les condicions que es trobin vigents i publicades en el moment d'utilització del web o dels serveis. Si us plau, llegeixi atentament aquesta informació abans de procedir al seu ús, així com periòdicament, per tal de mantenir-se totalment informat.

Si vostè té alguna pregunta en relació amb aquest Avís Legal, pot contactar amb nosaltres mitjançant les dades de contacte que es faciliten amb anterioritat.

 

Consentiment.

Vostè declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament manual i automatitzat dels mateixos per part de HOSTENCH ORTIZ, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.</p

Pot anul·lar qualsevol autorització en qualsevol moment dirigint-se a HOSTENCH ORTIZ, S.L..

 

Legislació Aplicable

La legislació aplicable al present AVÍS LEGAL serà la legislació espanyola, i la jurisdicció competent per conèixer qualsevol de les demandes que aquesta web susciti serà la dels jutjats i tribunals de GIRONA, renunciant expressament l'usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

 

Contingut del web i enllaços (Links).

Els enllaços continguts en els nostres portals poden dirigir a continguts Web de tercers. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la recerca dels recursos que li puguin interessar a través d'Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a HOSTENCH ORTIZ, S.L., ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, HOSTENCH ORTIZ, S.L. no assumeix cap responsabilitat pel contingut, informacions o serveis que poguessin aparèixer en aquests llocs, que tindran exclusivament caràcter informatiu i que en cap cas impliquen cap relació entre HOSTENCH ORTIZ, S.L. i a les persones o entitats titulars de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin. HOSTENCH ORTIZ, S.L. tampoc pot fer-se responsable del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l'accés o ús d'aquesta.

Els enllaços a les webs de HOSTENCH ORTIZ, S.L. hauran de respectar les següents condicions:

 • A. L'establiment de l'enllaç no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de HOSTENCH ORTIZ, S.L. de la pàgina que realitza l'enllaç.
 • B. La pàgina web en la qual s'estableixi l'híper enllaç no contindrà informacions amb continguts que siguin il·lícits, discriminatoris, contraris als principis ètics comunament acceptats o atemptin contra l'ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualssevol drets de tercers.
 • C. HOSTENCH ORTIZ, S.L. pot sol·licitar que es retiri un enllaç a la seva web, sense necessitat d'al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l'enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de HOSTENCH ORTIZ, S.L.
 • D. HOSTENCH ORTIZ, S.L. no es responsabilitza de cap manera ni garanteix la qualitat, exactitud, fiabilitat, correcció o moralitat de continguts o serveis que l'establiment de l'híper enllaç pugui oferir. L'usuari assumeix sota la seva exclusiva responsabilitat les conseqüències, danys o accions que poguessin derivar-se de l'accés a la pàgina web de l'híper enllaç.
 • E. La pàgina web en la qual s'estableixi l'híper enllaç no podrà contenir marca, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a HOSTENCH ORTIZ, S.L. excepte aquells signes que formin part del mateix híper enllaç.

 

.

TERMES I CONDICIONS

Propietat Intel·lectual i Industrial.

Tots els elements que formen el lloc web, així com l'estructura, disseny, codi font, així com els logotips, marques i altres signes distintius que apareixen en aquesta, són titularitat de HOSTENCH ORTIZ, S.L. o dels seus col·laboradors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements gràfics continguts.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. prohibeix expressament la realització de "framings" o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts dels nostres portals.

L'ús dels continguts ha de respectar el seu llicenciament particular. De tal manera el seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que hi hagi prèvia i expressa autorització de HOSTENCH ORTIZ, S.L.

Respecte a les cites de productes o serveis de tercers, HOSTENCH ORTIZ, S.L. reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial o intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en la web l'existència de drets ni de cap responsabilitat sobre aquests, com tampoc respatller, patrocini o recomanació.

 

Responsabilitat.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. no garanteix la inexistència d'errors en l'accés a la web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que es compromet a realitzar els majors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

Tant l'accés al web de HOSTENCH ORTIZ, S.L. com l'ús que pugui fer de la informació continguda en els mateixos és d'exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni de possibles danys que puguin causar-ne al sistema informàtic de l'usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus en l'ordinador de l'usuari utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades d'aquest.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitant, en fòrums, xats, blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en aquesta web.

No obstant això en compliment del que disposa la LSSI, HOSTENCH ORTIZ, S.L. es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que vostè consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, preguem que contacti amb HOSTENCH ORTIZ, S.L.

HOSTENCH ORTIZ, S.L. no és responsabilitat de les contestacions que es realitzen a través de les diferents adreces de correu electrònic que apareixen en el seu portal, de manera que en cap cas podrà derivar cap efecte jurídic vinculant d'aquestes.

 

.

POLÍTICA DE COOKIES.

El lloc web de HOSTENCH ORTIZ, S.L. i els seus dominis utilitzen cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de qui accedeix a pàgina) per al correcte funcionament i visualització dels llocs web per part de l'usuari, així com la recollida d'estadístiques.

 

Ús de Cookies.

Xavier Hostench Ortiz, o per compte d'aquest, un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesures d'audiències, poden utilitzar cookies quan un usuari navega pels llocs i pàgines del lloc web.

Els servidors web de HOSTENCH ORTIZ, S.L. detecten de manera automàtica l'adreça IP i el nom del domini utilitzats per l'usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesuraments estadístics que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, amb el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

Addicionalment, HOSTENCH ORTIZ, S.L. té presència en portals i serveis de tercers per als quals, si es vol conèixer les condicions de privacitat i ús de cookies, hauran de consultar les polítiques proporcionades pels mateixos:

 

Tipus de galetes utilitzades per aquest web

En concret les cookies utilitzades per aquest web són les següents:

 • NID, aquesta cookie és utilitzada pel Google per emmagatzemar les preferències de l'usuari.
 • _ga, aquesta galetes és utilitzada pel servei Google Analytics. Pot vostè més informació sobre l'ús d'aquesta galeta AQUÍ.

 

Revocació i eliminació de galetes.

En tot moment podrà accedir a la configuració del seu navegador acceptant o rebutjant totes les galetes, o bé seleccionar aquelles la instal·lació admet i quins no, seguint un dels següents procediments, que depèn del navegador que utilitzi:

 

Consentiment per a l'ús de cookies

L'Usuari declara haver estat informat de les condicions sobre l'ús de cookies, acceptant i consentint el seu ús per part de HOSTENCH ORTIZ, S.L. en la forma i per a les finalitats indicades en el present Avís Legal.

Open chat
1
¿Te podemos ayudar?
¡Hola!
¿Podemos ayudarte?
Powered by